پستهای اخیر

نظامیان ترکیە و مزدورانش در مناطق برادوست و آگری ضربات سنگینی متحمل شدند

گریلاهای نیروی مدافع خلق و یژاستار طی عملیاتی در منطقە برادوست اقلیم کردستان 28 ارتشی و سە مزدور محلی از پای در آمدند. همچنین در جریان عملیات گریلایی در منطقە آگری چهل و پنج تن از اعضای تیم ویژە توسط گریلاها از پای در آمدند.

کودار: یک دگردیسی بنیادین و همه جانبه امری حیاتی است

ریاست مشترک جامعه دمکراتیك و آزاد شرق کردستان در بیانیه ای به ادامه بحران‌های داخلی و بن بست خارجی ایران واکنش نشان داده و موضوع را از نگاهی تاریخی بررسی کرده است. کودار می‌گوید انحراف‌های سیاسی و ذهنیتی در ایران باید به نفع یک دگردیسی…

حکومت از طرح تقسیم کازرون به دو شهرستان عقب نشست

وزارت کشور در بیانیه ای اعلام کرد که طرح تقسیم کازرون را برای کارشناسی بیشتر و برآوردە کردن خواست مردم کازرون به حالت تعلیق در آوردە است. مردم کازرون با اتحاد و همبستگی و اعتراضات مستمر در روزهای اخیر نشان دادند که حاکمیت در برابر اراده…

کردستان

جهان

۱ از ۲۶

ایران

۱ از ۲۱

زنان

۱ از ۴

سر خط خبرها

اروپا

۱ از ۶