پستهای اخیر

دست‌کم 10 نظامی ترکیه توسط گریلاها از پای در آمدند

مرکز اطلاع‌رسانی نیروی مدافع خلق در گزارش امروز خود از تداوم عملیاتهای گریلایی در مناطق مختلفِ شمال کردستان خبر داده است. ه.پ.گ می گوید، 10 ارتشی ترکیه توسط گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار در مناطق چَله، شرنخ و سرت از پای در آمدەاند.

کردستان

جهان

۱ از ۳۹

ایران

۱ از ۴۳

زنان

۱ از ۱۲

محیط زیست

۱ از ۲

سر خط خبرها

اروپا

۱ از ۱۵