خاورمیانه

سازمان‌های دیدەبان فضای مجازی از حملە سایبری گستردەایی بە اسرائیل خبر میدهند

نت‌بلاکس که بروز اخلال در اینترنت در سراسر جهان را رصد می‌کند، اعلام کرد که «اختلال قابل توجهی» در شبکه اینترنت اسرائیل ثبت شده است.

به گفته این نهاد، اختلال اینترنت در خدمات ارائه شده از سوی شرکت‌های بیزک و سلکام، دو شرکت عمده مخابراتی اسرائیل، رصد شده‌است.

وزارت ارتباطات اسرائیل حملات روز دوشنبه را یک «حمله سایبری گسترده» توصیف کرد.

پیشتر و در موارد مشابه، مقامات اسرائیل انگشت اتهام را به سوی تهران و یا گروه‌های مورد حمایت رژیم ایران نشانه رفته‌اند.

روزنامه «هاآرتص» به نقل از یک مقام امنیتی در وزارت دفاع اسرائیل گفته است: ابعاد حمله نشان‌دهنده این است که یک دولت یا سازمان بزرگ، پشت این حمله است.

او به کشور خاصی اشاره نکرد ولی کارشناسان در رسانه‌های مختلف از جمهوری اسلامی ایران به عنوان عامل این حمله نام می‌برند.

اسرائیل می‌گوید که وب‌سایت‌های دولتی متعددی، روز دوشنبه هدف حمله سایبری قرار گرفتند، ولی مشکل آنها مرتفع شده و در دسترس قراردارند.

نت بلاکس این ادعای اسرائیل را رد میکند و می‌گوید دسترسی بین‌المللی به برخی پلتفرم‌ها با دامنه دولتی اسرائیل، همچنان امکان پذیر نیست درحالیکه کاربران داخل کشور، می‌توانند به آنها دسترسی داشته باشند.

اخلال در اینترنت اسرائیل پس از آن صورت می‌گیرد که ایران اعلام کرد انتقام دو سرهنگ سپاه را که اخیرا در یک حمله منتسب به اسرائیل در سوریه کشته شده‌اند، می‌گیرد.

از سوی دیگر دیروز برخی رسانەهای وابستە بە جمهوری اسلامی اعلام کردند کە چند سامانەی وزارت ارشاد مورد حملەی سایبری قرار گرفتە و برای چند دقیقە از کنترل خارج شدە است.

جنگ سایبری میان بین اسرائیل و ایران از حدود سه سال پیش به‌طور جدی مطرح بوده و آشکار شده است. با این حال، روزهای اخیر بحران امنیتی و نظامی میان اسرائیل و ایران دوباره تشدید شده است.