خاورمیانه

نامزد مورد حمایت بارزانی و صدر همچنان چشم انتظار کرسی ریاست جمهوری

نشست مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهور این کشور که قرار بود دیروز شود، بار دیگر به تعویق افتاد. قرار است نامزد مورد حمایت بارزانی و صدر همچنان تا چهارشنبە در انتظار تکیە زدن بە کرسی ریاست جمهوری باقی بماند.

یک منبع رسمی به میدل‌ایست‌آنلاین گفت، نرسیدن به حدنصاب لازم برای انتخاب رئیس جمهوری دلیل اصلی تعویق نشست است. این منبع گفت که تنها ۲۰۲ نماینده در نشست امروز حضور داشتند و حضور دست‌کم ۲۲۰ نماینده برای رسمیت بخشیدن به این نشست لازم است.

ائتلاف «هیات هماهنگی» روز شنبه فهرستی از ۱۲۶ نماینده مصمم به تحریم این نشست را به مجلس ارائه داد.

ائتلاف هیات هماهنگی دربرگیرنده جناح‌های حامی حشد شعبی است که از پشتیبانی رژیم ایران برخوردارند.

رقابت اصلی برای مقام ریاست جمهوری در عراق میان برهم صالح، رئیس جمهوری کنونی و نامزد اتحادیه میهنی کوردستان برای این مقام، و ریبر احمد بارزانی، نامزد پارت دمکرات کوردستان است.

با گذشت شش ماه از انتخابات مجلس عراق، هنوز رئیس جمهوری این کشور انتخاب نشده است. بر اساس قانون اساسی عراق، نمایندگان مجلس این کشور رئیس جمهوری را برمی‌گزینند. رئیس جمهوری سپس باید ظرف ۱۵ روز نخست‌وزیر را برگزیند که معمولا نامزد بزرگترین ائتلاف پارلمانی است.

ائتلاف نجات میهن به رهبری مقتدی صدر، روحانی شیعه که مخالف بانفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق است، بزرگترین ائتلاف پارلمانی است و از ریبر احمد کاندید خاندان بارزانی حمایت می‌کند.