زن

واکنش یک فعال سرشناس حقوق بشر ترکیه به منزوی‌سازی زینب جلالیان

ارن کسکین یک فعال سرشناس حقوق بشر و از مدافعین آزادی شناخته شده در شمال کوردستان و ترکیه خواستار حمایت از زینب جلالیان شد که ماههاست از حق دیدار با خانواده و وکیل خود در تبعید زندان یزد محروم شده است.


این فعال حقوق بشر در حساب کاربری توئیتر خود به قریب پانزده سال حبس زینب جلالیان در ایران اشاره کرده و خواستار پشتیبانی از او شده است. ارن کسکین نوشته زندگی را بر زینب جلالیان سیاه کرده و زیر شکنجه قرار داده اند.

این نخستین بار نیست که فعالین کورد سایر بخش‌های کوردستان و یا فعالین بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار آزادی زینب جلالیان می‌شوند.


او که به حکم ظالمانه حبس ابد محکوم شده و قریب ١۵ سال است در زندان‌های مختلف ایران به اسارت گرفته شده، در شرایطی سخت قرار دارد. اذیت و آزار زینب جلالیان که از حق درمان محروم بود، از بیش از ۶٠٠ روز پیش تاکنون با ممنوعیت ملاقات با بستگانش در تبعیدگاه زندان یزد ادامه پیدا کرده است.