جهان

انتقاد کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از نقض حقوق پناهجویان در کشورهای اروپایی

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در گزارشی هشدار داد که امتناع غیرقانونی از پذیرش پناهجویان، تهدیدی برای ثبات در اروپا است و تاکید کرد: «رد غیرقانونی پناهجویان، به یک مشکل سیستماتیک تبدیل شده است».

دونیا میاتوویچ تاکید کرد: «دولت‌های اروپایی دیگر نمی‌توانند به چنین تخلفاتی دست بزنند و با انکار رفتار نادرست پلیس و نیروهای مرزبانی، چشم خود را به عادی‌سازی اعمال غیرقانونی کشورها ببندند.»

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا به کشورهای اروپایی توصیه کرد که بر اجرای تعهدهای حقوق بشری خود نسبت به پناهجویان تمرکز کنند.

این گزارش تصریح می‌کند: «استقبال دوستانه از پناهجویان اوکراینی،‌ به طور آشکاری در مقابل نقض گسترده حقوق بشر پناهجویان و مهاجران در تمام نقاط جهان می‌ایستد.»

او تاکید کرد که حقوق همه پناهجویان باید به طور کامل رعایت شود و در قوانین مربوط به پناهندگی، ”نباید استانداردهای دوگانه‌ای وجود داشته باشد”.