زن

برای اولین بار یک زن سیاهپوست قاضی دیوان عالی آمریکا شد

سنای آمریکا به کاندیدای پیشنهادی جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور برای تصدی مقام قضاوت در دیوان عالی رأی مثبت داد.

کتانجی براون جکسون نخستین قاضی زن سیاهپوست دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در تاریخ این کشور است.

بایدن در پایان ماه فوریه کتانجی براون جکسون ۵۱ ساله را برای تکیه زدن بر این مسند معرفی کرده و او را “کاندیدایی تاریخی” نامیده بود.

سنا با ۵۳ رأی موافق از مجموع ۱۰۰ رأی او را برای مقام قضاوت در دیوان عالی برگزید. ۴۷ سناتور رأی مخالف دادند. سه جمهوری‌خواه نیز همراه با دموکرات‌ها به او رأی مثبت دادند.