زن

تولد هفتاد هزار نوزاد از مادرانی کە خود هنوز کودک‌اند

آمارهای منتشر شدە از سوی نهادهای جمهوری اسلامی حاکی از افزایش تبعات کودک همسری در ایران است.

گزارش تازه سازمان ثبت احوال ایران از تولد ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ده تا نوزده ساله در سال گذشته خبر میدهد.

از این شمار نوزاد، هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادران ده تا چهارده ساله متولد شده‌اند.

بنا بر گزارش سازمان آمار ایران مادران گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله نیز در مجموع ۱۹۶ هزار و ۴۰۲ نوزاد به دنیا آورده‌اند.

رژیم ایران با وجود انتقاد سازمان‌های حقوق بشری درمورد کودک‌همسری و ترویج آن، این پدیده را انکار کرده و می‌گویند ازدواج زودهنگام دختران در ایران کودک همسری نیست.

پیشتر خبرگزاریهای حکومتی به ارزیابی افزایش زاد و ولد در ماه‌های پایانی سال گذشته پرداختند و تایید کردند این افزایش زاد و ولد به دلیل سیاست‌های تشویقی و امتیازات اقتصادی که برای فرزندآوری تعیین شده افراد طبقه فرودست را بە استفاده از این امتیازات سوق دادە است.

گزارش آماری سازمان ثبت احوال نیز تایید می‌کند که میزان زاد و ولد در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ در همه گروه‌های سنی شتاب گرفته است.

ازدواج کودکان در چند سال اخیر در ایران افزایش یافته است از جمله مرکز آمار ایران اعلام کرده است که نسبت ازدواج‌های ثبت شده «کودکان زیر ۱۵ سال» در سال ۹۹ به بیش از پنج درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده طی این سال رسیده است.

در بخش دیگری از گزارش سازمان ثبت احوال آمده است که در مجموع طی سال ۱۴۰۰ در ایران یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۷۲ نوزاد متولد شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ کاهش ناچیزی دارد و به معنای توقف روند کاهش موالید در ایران است.

این گزارش همچنین با تفاضل آمار زاد و ولد و مرگ‌ومیر سال گذشته میزان افزایش جمعیت ایران را ۵۶۹ هزار و ۹۶۳ نفر اعلام کرده و نوشته است میزان رشد طبیعی جمعیت هفت دهم درصد بوده است.