کردستان

نیروهای روژاوا خواستار دفاع از ایزدی‌ها شدند

جنبش جامعه دموکراتیک، “تو-دم” و حزب اتحاد دموکراتیک، “پ ی د” حملات به ایزدیان شنگال را به شدت محکوم کردند.

تو-دم که ائتلافی میان احزاب سهیم در اداره خودمدیریتی فدراسیون شمال و شرق سوریه است در یک بیانیه هجوم نیروهای دولت کاظمی را یک توطئه با هماهنگی ترکیه و حزب دموکرات کوردستان برای شکستن اراده جامعه ایزدی‌ها می‌داند تا آنها را از روندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عراق بکلی حذف کنند.

جنبش جامعه دموکراتیک دیوارکشی میان روژاوا و شنگال را اقدامی جهت نسل‌کشی ایزدیان شنگال دانسته که از کهنترین جوامع خاورمیانه هستند. تو-دم این اقدام را بسیار خطرناک خوانده و از دولت کاظمی در عراق خواسته است به حملات علیه شنگال پایان دهد.

حزب اتحاد دموکراتیک هم در یک بیانیه هجوم نظامی به شنگال را به شدت محکوم کرده و از جوامع کوردستان و خارج از کشور خواسته برای دفاع از ایزدی‌ها اقدام کنند.

پ ی د این حملات را طرح دولت ترکیه می‌داند که می‌خواهد پروژه همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها با خودمدیریتی دموکراتیک در شمال و شرق سوریه و شنگال را از بین ببرد.

پ ی د یادآوری کرده وقتی ارتش‌های دولتی یارای جنگ با سازمان تبه‌کار داعش را نداشتند، این ایزدی‌ها بودند که قهرمانانه در برابر نسل‌کشی مبارزه کردند. بنابراین این جامعه آشتی‌خواه اکنون حق دارد طی دستیابی به یک توافق با عراق از حق اداره مستقل خویش برخوردار باشد.