کردستان

بستگان کولبران اورمیه سه ماه و ٢٢ روز همچنان چشم براه عزیزانشان

از سه کولبر اهل اورمیه که قریب چهار ماه پیش در میان برف و کولاک دره بنار ناپدید شدند تاکنون هیچ اثری پیدا نشده است. تلاش گروههای مردمی برای یافتن اثری از این کولبران در حالی بی نتیجه بوده که سرنوشت آنها هیچ اهمیتی برای مقامات دولتی ایران ندارد و اقدامی برای کاستن رنج خانواده مفقودین انجام نمی‌دهند. از حکومتی که خودش کولبر می‌کشد البته چنین انتظاری هم نمی‌رود.

بهلول سیدانی، اسعد سیدانی و بارزان میهنی سه روستانشین اهل منطقه مرگور اورمیه که از طریق کولبری در میان مرزهای روژهلات و باکور امرار معاش می‌کردند از سه ماه و ٢٢ روز پیش مفقود شده اند.

از میان مفقودین، بهلول و اسعد هر دو متأهل بوده و هرکدام سه فرزند دارند. خانواده این کولبران همچنان امیدوارند عزیزانشان زنده باشند و به خانه بازگردند. چون هیچ اثری از آنها پیدا نشده، امیدها در مورد زنده بودنشان هرچند کمرنگ باشد اما وجود دارد.

با این وجود جان آنها و سرنوشتشان برای دو حکومت ایران و ترکیه که خود عامل قتلعام سالانه دهها کولبر هستند کوچکترین اهمیتی ندارد. تیم‌های امداد و نجات بومی بارها برای یافتن اثری از این سه کولبر تلاش کرده اند اما هیچ ردی پیدا نکرده اند.

خانواده و مردم منطقه از مقامات محلی ایران و ترکیه خواسته اند از نیروی هوایی و امکاناتشان برای کمک استفاده کنند اما خبری از کمک نیست.