کردستان

جمعیت حقوق بشر کوردستان: شنگال در معرض قتل عام دیگری قرار گرفته است

جمعیت حقوق بشر کوردستان در بیانیه‌ای ضمن محکومیت تداوم حملات دولت مرکزی عراق به منطقه شنگال در جنوب کوردستان، از جامعه جهانی میخواهد که به تعهدات خود در قبال تداوم صلح و امنیت شهروندان شنگالی را به‌جا آورند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان در بیانیه‌ی خود با اشاره به اقدامات دولت مرکزی عراق در سال ٢٠١۴ که شنگال را بدون دفاع گذاشت و زمینه‌های اشغال آن توسط تبه‌کاران داعش را فراهم آورد، میگوید: ارتش عراق اکنون بار دیگر این منطقه از کوردستان را آماج حملات خود قرار داده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان می افزاید: حملات دولت عراق به شنگال در حالیست که مردم این منطقه یک اداره خودمدیریتی برای خود تشکیل داده و با تمامی تهدیداتی که توسط عراق و ترکیه علیه آنها وجود داشته است، توانسته‌اند کارنامه خوبی از خود نشان دهند.

این ارگان حقوق بشری در ادامه به سیاست‌های مخرب پ د ک در قبال خلق کورد اشاره کرده و مینویسد: پارت دمکرات کوردستان و گروه های ندیم به این حزب در عوض محکوم کردن حملات عراق، مردم و خودمدیریتی شنگال، نیروهای نظامی و احزاب آنها را هدف حمله قرار داده‌اند و همگام با اشغالگران کوردستان، احزاب دیگر کوردستانی را تروریستی میخوانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید حملات دولت عراق، از حکومت اقلیم کوردستان میخواهد، که نسبت به این حملات نظامی و رسانه‌ای علیه جامعه ما در شنگال از خود واکنش نشان داده و خواهان توقف آنها شود.