کردستان

کارگروه گفتگوی بین‌المللی در کانتون شهبای شمال سوریه به کار خود پایان داد

یک کارگروه بین‌المللی که با شرکت حقوقدانان و سیاستمداران داخلی و خارجی در کانتون شهبای شمال سوریه برگزار شد امروز با صدور یک قطعنامه به کار خود پایان داد.

در این قطعنامه، اشغال نظامی برخی مناطق شمال سوریه از جمله اشغال عفرین توسط ترکیه به عنوان جنایت جنگی و تجاوز شناخته شد.

روکن حسین از فعالین منطقه که این قطعنامه را قرائت می‌کرد بر لزوم اخراج نیروهای اشغالگر ترکیه از نواحی اشغالی تأکید کرد و گفت آوارگان عفرینی و سایر مناطق باید به مناطق خود بازگردانده شوند.

در این قطعنامه تلاش ترکیه برای تغییر بافت جمعیتی منطقه با اسکان آوارگان سوری سایر مناطق و اسکان دادن گروههای تروریستی به شدت محکوم شد.

رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه که از طریق تصویری در این کارگروه شرکت کرده بود نیز در سخنان خود تلاش ترکیه برای تغییر بافت جمعیتی عفرین را تأئید کرد و گفت اکثریت جمعیت این منطقه را اکنون گروههای سنی‌گرا تشکیل می‌دهند.

او از عفرین به عنوان یک اردوگاه شبیه زندان غیرنظامیان نام برد و پروژه اردوغان برای شهرک‌سازی در نواحی اشغالی جهت اسکان پناهجویان را خطرناک و با انگیزەهای سیاسی دانست.