ایران

کانون صنفی معلمان: سناریوسازی علیه فعالان صنفی “مرغ پخته را به خنده وامی‌دارد”

کانون صنفی معلمان ایران طی بیانیه‌ای بە توطئەچینی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیە فعالان صنفی و پاپوشی کە این نهادها برای اعتراضات سراسری معلمان دوخته، پاسخ داد. کانون میگوید سناریوسازی نهادهای سرکوبگر رژیم ایران علیە فعالان صنفی حتی مرغ پختە را بە خندە می‌اندازد.

صداوسیمای جمهوری اسلامی دوشنبه شب ۲۶ اردیبهشت با انتشار گزارشی سسیل کولر و همسرش ژاک پاری، دو عضو «اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه» را که هفته گذشته در ایران بازداشت شدند، به برخی فعالان صنفی و تجمعات اعتراضی اخیر معلمان در کشور مرتبط دانست. این دو شهروند فرانسه به «جاسوسی» و سازماندهی «آشوب و بی‌نظمی» متهم شده‌اند. آن‌ها با ویزای گردشگری به ایران آمده بودند و هنگام خروج بازداشت شدند.

در این گزارش تصاویری از اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداغی از فعالان صنفی معلمان با این دو نفر نشان داده شد و ادعا شد که این دو شهروند فرانسوی از زمان ورود به کشور تحت نظارت نیروهای وزارت اطلاعات بوده‌اند. همچنین صدایی پخش شد و چنین ادعا شد که این صدا از جلسه دو شهروند فرانسوی با فعالان صنفی معلمان ضبط شده است. تمامی فعالان صنفی معلمان که در این گزارش از آن‌ها یاد شد در بازداشت به‌سر می‌برند.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بیانیه خود با بیان این‌که این گزارش اطلاعات و صداوسیما «مرغ پخته را نیز به خنده وامی‌دارد»، تصریح کرد: «این فیلم قصد دارد اعتراضات معلمان را دسیسه‌ سرویس‌های جاسوسی غربی معرفی کند و با تمسک به آن صدای حق‌خواهی معلمان، که یکی از درخشان‌ترین حرکت‌های مدنی دو دهه گذشته را رقم زده‌اند، خاموش کند.»

به ‌گفته کانون صنفی معلمان سسیل کولر «فردی سرشناس در حوزه فعالیت‌های سندیکایی و عضو مهمی از سازمان آموزش جهانی است و همه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی او شفاف انجام می‌گیرد و مصاحبه‌ها و مقاله‌های گوناگون ایشان در رسانه‌های بین‌المللی، گویای دیدگاه‌های اوست» و «شورای هماهنگی_تشکل‌های صنفی معلمان، تقریبا از زمان تولدش، عضو سازمان آموزش جهانی بوده و کاملاً شفاف و علنی با این نهاد بین‌المللی که مجموعه‌ای از اتحادیه‌های معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد».

این کانون صنفی افزوده است: «چگونه است که این فرد که عضو این نهاد بین‌المللی‌ست و با اسم و رسم و عنوان به ایران می‌آید و در حوزه فعالیت خودش انجام وظیفه می‌کند جاسوس نامیده می‌شود!؟»

کانون صنفی معلمان، فعالان صنفی معلمان را «خوشنام‌ترین» فعالان صنفی دانسته و گفته است «به هیچ وجه اتهامات مطرح شده در فیلم به این عزیزان وارد نیست» و «کمترین سند در این رابطه، زندگی معلمی آنان است که در کنار معلمی و فعالیت صنفی‌شان یکی راننده اسنپ است و دیگری کشاورزی می‌کند و دیگران هم بدون شغل دوم روزشان به شب نمی‌رسد!»

این کانون صنفی اعتراضات معلمان را ریشه‌دار خوانده و دلیل اصلی آن را نارضایتی معلمان از «وعده‌های تو خالی مسئولان دولت‌های گوناگون در ساماندهی به وضع معیشت فرهنگیان و بازنشستگان» و «ناکارآمدی مدیریت سیاسی و اقتصادی و لج‌بازی با جهان و رویارویی با معلمان» دانسته است.