زن

رئیس مشترک انجمن حقوق بشر ترکیه: ممنوعیت ملاقات با اوجالان غیرقانونی است

رژیم ترکیه بیش از ١۴ ماه است اجازه هیچ گونه اطلاع رسانی در مورد وضعیت رهبر خلق کورد در جزیره‌ امرالی را نداده است. ئەرەن کەسکین رئیس مشترک انجمن حقوق بشر ترکیه موسوم به “ای ها ده” میگوید ممنوعیت ملاقات با رهبر اوجالان حتی خلاف قوانین ترکیه است.

ئەرەن کەسکین رئیس مشترک انجمن حقوق بشر ترکیه به خبرگزاری مزوپوتامیا گفت: ممنوعیت ملاقات با اوجالان خلاف قوانین ترکیه و خلاف قوانین بین المللیست. معاهدات بین‌المللی که ترکیه امضاکننده آن بوده مخالف این ممنوعیت است.

ئەرەن کەسکین ضمن انتقاد از عدم موضع‌گیری سازمان‌ها حقوقی و بین المللی، اعلام کرد: سازمان های بین المللی سکوت کرده اند. سازمان اروپایی حقوق بشر و سازمان ملل متحد نه از منظر حقوقی، بلکه از دیدگاه سیاسی به این موضوع می پردازند.

رئیس مشترک ای ها ده خاطرنشان کرد: رژیم ترکیه به دلایل بی اساس مجازات های انضباطی اعمال می کند و سعی می کند از ملاقات با رهبر اوجالان جلوگیری کند.

ئەرەن کەسکین گفت: مرکز جنگ ویژه رژیم ترکیه نمی خواهد صدای اوجالان به گوش برسد، بنابراین، انزوا را تشدید می کند. ممنوعیت مصاحبه با رهبر اوجالان یک تصمیم سیاسیست، شکنجه باید فوراً پایان یابد و اوجالان باید اجازه داشته باشد که دیدگاه‌های خود را به مردم ابراز کند.