ایران

سه سال پیش مستاجران با پول رهن امسال در تهران خانه‌دار می‌شدند

گرانی مسکن و افزایش اجارە بها و رهن خانە یکی از عوامل تشدید حاشیەنشینی در کلانشهرهای مرکزی ایران است. در این بین تهران بە عنوان پایتخت بیش از سایر شهرها پذیرای حاشەنشینان است. در واقع شهری کە جمهوری اسلامی آن را ام‌القرای عالم اسلام مینامد، اکنون پایتخت بە حاشیەراندەشدگان و حاشیەنشینان است.

یک عضو اتحادیه مشاوران املاک گفته افزایش تقاضا در حاشیه تهران باعث افزایش اجاره‌بهای حاشیه نشین‌ها شده است.

سعید لطفی میگوید، در این شرایط دولت پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای ودیعه را مطرح کرده است که نه تنها امروز کفاف پول رهن را نمی‌دهد بلکه اساسا مستاجران دسترسی به این وام را ندارند. در سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه شده‌اند. ‌

لطفی با اشاره به افزایش غیر منطقی اجاره‌بها در تهران گفته: «امروز شاهد شاهد جابه جایی و نزول منطقه سکونت خانوار هستیم به طوری که خانواری که در شمال تهران سکونت داشتند به مرکز شهر و خانواری که در مرکز شهر مستاجر بودند به جنوب تهران و خانوار ساکن در جنوب تهران به حاشیه و حومه تهران منتقل شده‌اند و دقیقا افزایش قیمت اجاره در شهر تهران به طور مستقیم بر روی نرخ کرایه واحدهای حاشیه تهران هم اثر گذار است و حاشیه‌نشین‌ها هم با معضل افزایش اجاره مواجه‌اند.»

به گفته این فعال اقتصادی خط فقر بالاتر آمده و خانوار بیشتری بە زیر خط فقر راندەشدەاند که بخش عمده درآمد آنها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود؛ به طوری‌که با مبلغ رهن امسال، سه سال پیش می‌توانستند صاحب خانه شوند. این در حالی است که درآمد خانوار به اندازه افزایش هزینه‌ها بالا نرفته و خط فقر عمیق‌تر شده‌است.