مقاومت مادران صلح

اعتصاب غذای مادران صلح با خواست رفع حصر اوجالان

۱۵۷

مادران صلح طی اقدامی هماهنگ در چندین شهر از جمله در آمد، وان، باتمان و رحا دست به اعتصاب غذای سه روزه زدەاند.

پانزده تن از اعتصاب کنندگان از اهالی مردین و رحا می‌گویند اگر درهای امرالی باز نشوند آنها به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

تورکان دوکچو یکی از این مادران است که می‌گوید فشارها بر عموم زندانیان سیاسی باید پایان بگیرد.

یکی از مادران اعتصاب کننده در شهر آمد نیز می‌گوید دور تازەای از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در پی منزوی‌سازی رهبر اوجالان در جزیره امرالی آغاز شده است.

او ابراز امیدواری می‌کند که دولت ترکیه تصمیمی عقلانی بگیرد و پیش از بروز فاجعه در زندان‌ها مجوز دیدار با اوجالان را صادر کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید