شکایت از پرونده فساد اخلاقی قاری محبوب خامنه ای همچنان پابرجاست

۷۲

به گزارش خبرگزاری فارس ، یکسال پس از مسکوت ماندن پرونده سعید طوسی یک نماینده مجلس از اعمال فشار برای تغییر در پرونده قاضی متهم تجاوز و پس گرفتن پرونده از دادگاه تجدید نظر، انتقاد کرد.

روزگذشته محمود صادقی درتوئیتر خود نوشت در بریتانیا وزیر دفاع به صرف اتهام آزار جنسی مجبور به استعفا میشود، اینجا پرونده مربی صوت و لحن را پس از صدور حکم بدوی از دادگاه تجدیدنظر می‌گیرند.

خبرگزاری فارس نامه‌ای منتسب به یکی از سه شاکی اصلی سعید طوسی، قاری متهم به تجاوز جنسی را منتشر کرد که در آن از رئیس قوه قضائیه خواسته شده تا به این پرونده رسیدگی کند.

پیشتر سخنگوی قوه قضائیه وجود چهار شکایت علیه سعید طوسی ورسیدگی قضایی به آن را تائید کرده بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید