حمله مسلحانه به یک کلیسا در تگزاس ۲۶ کشته به جا گذاشت

۷۵

این حمله در جریان مراسم روز یکشنبە کلیسای در بخش ویلسون در جنوب تگزاس اتفاق افتاد.

بر اساس گزارش ها یک مرد مسلح ساعت ۱۱:۳۰ ظهر وارد این کلیسا شدە و اقدام به تیراندازی کردە است.

قربانیان این حملە را 5 تا ۷۲ سال تشکیل می دهند. همچنین گفتە می شود در جریان این حملە حداقل ۲۰ نفر زخمی به بیمارستان منتقل شده اند.

پلیس هویت فرد مهاجم را دوین کلی 26 ساله اعلام کردە است.

فرماندار تگزاس، آمار ۲۶ کشته را تایید کرد و گفتە این حملە خونبارترین حمله از این نوع در تاریخ تگزاس بوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید