پلیس فرانسه به تحصن‌کنندگان در استراسبورگ حمله کرد

۱۲۱

بیش از یک سال است کە از سرنوشت رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان که از سال 1999 در سلول انفرادی زندان جزیره امرالی ترکیه بسر می‌برد خبری به دست نیامده است.

دولت ترکیه اوجالان را به گروگان گرفته است و انتقام شکست‌های سیاسی و نظامی خود از جنبش آزادیخواه کردستان را می‌خواهد در امرالی بگیرد. سیاستی حقیرانه و شکست خورده که بیشتر گویای درماندگی آنکارا در برابر کردها بوده است.

به دنبال افزایش نگرانی‌ها از سرنوشت اوجالان در ماههای گذشته کشورهای اروپایی صحنه اعتراضات کردها و دوستان چپگرای آنها بوده اند.

از جمله در استراسبورگ، مقر سازمان منع شکنجه و شورای اروپا از پنجاه و دو روز پیش تحصنی نامحدود آغاز شده است.

معترضان خواستار پاسخگویی سی‌پی‌تی و فشار شورای اروپا به ترکیه برای پایان دادن به شکنجه اوجالان هستند و اعلام کردەاند تا زمانی که به نتیجه نرسند به تحصن خود پایان نخواهند داد.

در حالی که مقامات اروپایی تاکنون سکوت کردەاند، نیروهای پلیس فرانسه صبح امروز با محاصرەی معترضان به آنها حمله کردند. کمیته برگزاری تحصن از کردهای سراسر اروپا خواسته است در واکنش به خشونت‌های پلیس فرانسه خود را به استراسبورگ برسانند.

در زمان ربودن رهبر اوجالان و انتقال وی به جزیره امرالی ترکیه، سازمان منع شکنجه اروپا متعهد شده بود که رأسا بر وضعیت این زندان نظارت کند. سی‌پی‌تی اما به تعهدات خود در اینباره عمل نکرده و عملا به ترکیه اجازه داده هر اقدام وحشیانەای که می‌خواهد در این زندان انجام دهد.

رهبر خلق کرد در طول هجده سال گذشته در سلول انفرادی، مقاومت بزرگی از خود نشان داده و تسلیم خواستەهای دولت ترکیه نشده است. اوجالان در تمام این مدت بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد تأکید کرده و رهبری توانمند برای جنبش آزادیخواه کردستان بوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید