کنگره ملی کردستان کریسمس را تبریک گفت

۱۲۶

شورای رهبری کنگرە ملی کردستان در پیامی سالروز تولد عیسی مسیح را تبریک گفتە و ابراز امیدواری کرده است کە این روز روزی باشد پر از خیر و خوشی و صلح بشریت.

در این پیام آمده است روز تولد عیسی مسیح در جهان روزی گرامی بوده و هرساله بە همین مناسبت در روز 25 دسامبر مسیحیان جشن می‌گیرند.

کنگرە ملی کردستان با یادآوری آنکه در کردستان نیز جمعیت قابل توجهی از مسیحیان زندگی می‌کنند، باورمندان به عیسی مسیح و انجیل کتاب مقدس مسیحیان را محترم شمرده است.

کنگره ملی کردستان همچنین از وجود نمایندگان مسیحی در این کنگره خبر داده و می‌گوید جشن کریسمس نزدیک بە دوهزار سال است در کردستان برگزار می شود و یکی از جشنهای مهم کردستان به شمار می‌رود.

“ک.ن.ک” کریسمس را بە مسیحیان کردستان و سراسر جهان تبریک گفتە و ابراز امیدواری می‌کند این روز، صلح، آرامش و خیر و خوشی را برای خلقهای سراسر جهان بە همراە داشتە باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید