کنفرانس پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ھا و خلق‌ھای ایران

۱۸۶

پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ھا و خلق‌ھای ایران در بیانیەای با اشاره به اینکه خاورمیانه و در این میان ایران، آبستن حوادث مختلفی است می‌گویند در شرایطی که جریانات سیاسی و اجتماعی در حال تلاش برای همراه کردن جامعه با خود هستند از بحث و و دیالوگ در راستای تحقق همبستگی، برابری، دموکراسی، دوستی و زندگی مسالمت‌آمیز بدون در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، عقاید مذهبی و گرایشات سیاسی بازماندەاند و قدرت‌های منطقه‌ای در راستای منافع خود، به اختلافات ملی و مذهبی و شوونیستی دامن می‌زنند.

در این بیانیه آمده است تا آن‌جا که به جامعه ایران برمی‌گردد؛ سده‌هاست که مردم کرد، بلوچ، عرب، لر، ترکمن، آذری و سایر خلق‌ها در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز و نزدیکی داشتند، بنابراین اکثریت آن‌ها دوست ندارند که وارد جنگ ناخواسته ملی و مذهبی شوند که هم‌کنون در برخی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا در جریان است و قبلا نیز در اروپای شرقی و یوگسلاوی سابق این فاجعه انسانی به وقوع پیوسته است.

پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ھا و خلق‌ھ‌ای ایران با اعلام آنکه با ھمکاری فراکسیون چپ در پارلمان اروپا، کنفرانسی را در تاریخ یازدهم ژانویه 2018 در بروکسل برگزار خواهند کرد توضیح داده که در این کنفرانس به مسئلە خلق‌ھا، حقوق بشر، مسئله زنان و راه‌کار و چاره‌یابی دموکراتیک برای آینده جامعه ایران پرداخته خواهد شد.

نمایندگانی از خلق‌های ایران و سیامند معینی ریاست مشترک پژاك در این کنفرانس سخنرانی خواهند کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید