مراد کاراییلان عضو رهبری پ.ک.ک، آمریکا و روسیه در حمله ترکیه به عفرین مسئول هستند

۱۹۸

مراد کاراییلان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کردستان با اعلام آنکه ترکیه در عفرین شکست خواهد خورد، برای دفاع از عفرین فراخوان بسیج عمومی داد و تأکید کرد که پ.ک.ک ساکت نخواهد ماند. وی به آمریکا و روسیه هم پیام داد.

مراد کاراییلان طی گفتگویی با تلویزیون استرک با تصریح آنکه ارتش ترکیه از قدرت ورود به عفرین برخوردار نیست گفت آنها توان و شهامت جنگیدن ندارند، در زمان هجوم ارتش ترکیه به خودمدیریتی‌های محلی در سور، نصبین و جزیر و شهرهای دیگر، جوانان کرد ماهها محلات خود را حفاظت کردند و ارتش با آن همه توپ و تانک و تجهیزات در برابر اراده این جوانان درمانده بود. ضعف ارتش ترکیه در زمان آغاز عملیات برون مرزی در باب سوریه هم مشخص بود. تبه‌کاران داعش آمدند تانک‌های ارتش را گرفتند و نظامیان اسیر را به آتش کشیدند. ترکیه عاقبت با کمک روسیه و توافق با داعش بود که باب را اشغال کرد.

کاراییلان با اعلام آنکه ترکیه برای آغاز عملیات نظامی در عفرین به اجازه روسیه نیاز دارد گفت مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ و نیروهای سوریه دمکراتیك به نمایندگی از بشریت علیه داعش مبارزه کردند و رقا پایتخت آنرا ساقط کردند. اکنون یک مقام امریکایی با تحریک ترکیه، ایران و سوریه علیه کردها می‌گوید ما نگرانی‌های ترکیه در این مورد را درک می‌کنیم. او می‌گوید البته آمریکا هیچ نیرویی در عفرین ندارد، در واقع به ترکیه این پیام را می‌دهد که می‌توانید به عفرین بروید. هرچند نیروهای امریکایی در عفرین نباشند، اما بخشی از نیروهای سوریه دمکراتیك در عفرین هستند، این موضع امریکا شک‌برانگیز بوده و قابل قبول نیست.

عضو کمیته رهبری پ.ک.ک با اشاره به شکست مذاکرات صلح سوریه طی سال‌های گذشته گفت امریکا و روسیه تحت فشارهای ترکیه از دعوت کردها و نیروهایی که یک سوم خاک سوریه در اختیار آنهاست خودداری می‌کنند و این به معنای شکست مذاکرات است. وقت آن رسیده که روسیه و امریکا به ترکیه بگویند حقیقت کردها در منطقه وجود دارد و آنها نیرویی غیر قابل کتمان هستند. اگر طرفدار عدالت هستند باید اینکار را انجام دهند اما آنها نمی‌خواهند منافع خود با ترکیه را از دست بدهند.

کاراییلان در همین رابطه اضافه کرد: همه نیروهای جهانی باید بدانند که بدون حل مسئله کرد، چارەای برای بحران خاورمیانه پیدا نخواهد شد. جهان باید وحشیگری حکومت ترکیه در کردستان را ببیند و جلوی فاشیسم و ترور آنرا بگیرد. پ.ک.ک با اتکای به نیروی مردمش برای همین مبارزه می‌کند. ما واقعیت را به جهان می‌گوییم اما امید ما فقط به خود ماست. متحدان استراتژیک ما فقط کوهها هستند.

 

کاراییلان افزود: به روسیه و آقای پوتین بیان می‌كنین که ترکیه سیاست کشتار کردها را در در پیش گرفته و روسیه نباید در آن سهیم شود. یک میلیون انسان در عفرین زندگی می‌کنند و ما می‌دانیم که اگر روسیه تأئید نکند، ترکیه نمی‌تواند در عفرین مداخله کند. ترکیه عفرین را توپباران می‌کند اما توان پیشروی زمینی ندارد. می‌خواهد اجازه حملات هوایی را بگیرد. آسمان منطقه در کنترل روسیه است. اگر هواپیماهای ترکیه با پرچم این کشور عفرین را بمباران کنند، به این معناست که روسیه آنها را فرستاده است. ما حمله را از جانب روسیه تلقی خواهیم کرد.

کاراییلان با اعلام آنکه حمله به عفرین به معنای اعلام جنگ با همه کردها است گفت: مقاومتی مانند کوبانی شکل خواهد گرفت. عفرین آیینه کردستان است، در آنجا علوی‌ها، ایزدی‌ها و مردم متنوعی زندگی می‌کنند. مردم عفرین به دلاوری شهرت دارند. آرین میرکان فرمانده زن حماسه‌ساز در کوبانی، اهل عفرین بود. عفرین شهدای زیادی به انقلاب هدیه کرده است. شک ندارم که ساکنین عفرین دلاور باقی خواهند ماند.‌

عضو رهبری پ.ک.ک اضافه کرد: اگر مبارزن و مردم در کنار یکدیگر باشند، هیچکس نمی‌تواند آنها را شکست دهد. دشمن ما قدرتمند نیست هرچند خیلی های و هوی می‌کند. دارد جنگ روانی ایجاد می‌کند. فاشیست‌های حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در صورت حمله به عفرین، پاسخ خود را دریافت خواهند کرد. همانطور که کوبانی حمله آ.ک.پ و داعش را به ناکامی کشید، عفرین هم هجوم آ.ک.پ و م.ه.پ را به شکست می‌کشد.

کاراییلان افزود: اگر به عفرین حمله کنند، پ.ک.ک تماشاگر نخواهد بود. گریلاهای آزادیخواه کردستان خود را مسئول دفاع از سراسر این سرزمین می‌دانند. اگر به دستاورد کردها حمله کنند، باید با پ.ک.ک نیز بجنگند. پ.ک.ک جنبشی متفاوت از ی.پ.گ و پ.ی.د است. اما اگر حمله کنند، همه یکی خواهیم شد. موضع ملی ما این است. همه کردها باید اینگونه به قضیه نگاه کنند. کردهایی که در برابر هجوم به عفرین و توهین‌های اردوغان سکوت کردەاند باید نگاهی دوباره به ماهیت خود بیاندازند.

عضو رهبری پ.ک.ک هجوم گسترده علیه عفرین را محتمل دانست و گفت: باید تدارکات کافی برای دفاع صورت بگیرد. خلق کرد به ویژه جوانان باید بسیج شوند. رهبر آپو در زمان حمله داعش به کوبانی بسیج عمومی اعلام کرد، عفرین اکنون در همان شرایط است. مبارزه و مقاومت اینگونه است. باید انتظار هر حملەای را داشت. باید همه بدانند اگر عملیات در عفرین آغاز شود، دوران تازەای برای کردها و کل منطقه آغاز خواهد شد. آینده متعلق به ما و پیروزی با مقاومت عفرین است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید