تبهکاران داعش دو روستای کرکوک را بە اشغال خود در آوردند

۶۳

تبهکاران داعش کە از مدتی پیش حملات خود بە نواحی اطراف کرکوک را افزایش دادەاند روز گذشتە دو روستای این منطقە را بە اشغال خود در آوردند.

روستاهای هفت تخار و آوافخرو کە مابین داقوق و خورماتو قرار دارد غروب روز گذشتە بە اشغال تبهکاران داعش در آمد.

گفتە می شود، تبهکاران از بلندگوی مساجد بە ساکنان این دو روستا اعلام کردەاند در صورت همکاری می توانند در محل زندگیشان باقی بمانند در غیر اینصورت باید از روستا خارج شوند.

این اقدام داعش با واکنش روستاییان مواجە شدە و آنان محل زندگی خود را رها کردەاند.

همزمان با حملات رژیم اشغالگر ترکیە بە عفرین، تبهکاران داعش نیز تحرکات خود در عراق را از سر گرفتەاند.

ممکن است شما دوست داشته باشید