تجمع خانوادە بازداشت شدگان اهواز

۵۱

خانوادە بازداشت شدگان اعتراضات اخیر خلق عرب، با تجمع در مقابل ساختمان استانداری اهواز خواستار آزادی بازداشت شدگان و اطلاع رسانی نهادهای مربوطە شدند. در بین بازداشت شدگان دهها دانش آموز ۱۱ الی ۱۶ ساله به چشم می‌خورد.

بە دنبال اعتراضات خلق عرب بە انکار هویتی آنها در جغرافیای ایران، نزدیک بە 400 تن بازداشت شدە کە از سرنوشت بسیاری از آنان خبری در دست نیست.

کریم دحیمی، فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر، در گفت‌وگو با هرانا گفتە : بازداشت شهروندان طی روزهای گذشته نیز ادامه داشته و نیروهای امنیتی با مراجعه به منازل اقدام به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان کرده‌اند.

دحیمی، پیش‌تر اعلام کردە بود: دەها تن از بازداشت شدگان دانش آموزان ۱۱ الی ۱۶ ساله هستند.

به گفته آقای دحیمی “از سرنوشت اکثر بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست. با این حال بر اساس برخی گزارش‌ها، زنان به زندان سپیدار اهواز منتقل شده‌اند، تعدادی دیگر نیز به بازداشتگاه‌هاى اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و عملیات کارون و همین‌طور نیروى انتظامى منتقل شده‌اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید