مبارزان شورای نظامی حملە بە منبج را درهم شکستند

۵۳

مبارزان شورای نظامی منبج در شمال سوریه به یک حملە مسلحانە که توسط گروهی چهار نفرە انجام شد پاسخ دادند.

خبرگزاری هاوار می‌گوید یک گروە چهار نفرە مسلح عصر دیروز سعی کردند بە یک محل ایست بازرسی شورای نظامی منبج در حومه این شهر حملە کنند.

در جریان درگیری میان مبارزان و افراد مسلح یکی از مهاجمان کشتە شد.

شورای نظامی منبج برای دستگیری 3 مهاجم دیگر که متواری شدند دست به عملیات زده است.

حمله به منبج در حالی صورت گرفته که ترکیه خواست خود برای حمله هوایی و زمینی به این شهر را اعلام کرده است.

شورای نظامی منبج گفته است که در صورت هر حملەای به شدت مقاومت خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید