حدود 334 شهر با 35 میلیون جمعیت در وضعیت تنش آبی قرار دارند

۶۴

نگرانی ها نسبت به بحران کمبود آب و نتایج و پیامدهای خطرناک آن، چه برای کشاورزی و چه برای محیط زیست به مراتب بیشتر از پیش شده است. وزیر نیروی ایران، امسال را سخت ترین سال از نظر تامین آب دانسته وهشدار داده که 334 شهر با جمعیت 35 میلیون نفر در وضعیت تنش آبی قرار دارند.

رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت حسن روحانی آماری از شرایط آب در کشور ارائه داده که بر اساس آن حدود نیمی از جمعیت ایران سال دشواری را پیش رو دارند.

وزیر نیرو شهرهایی را که امسال در شرایط تنش آبی قرار دارند به سه دسته تقسیم کرده و گفته ۳۳۴ شهر با جمعیت ۳۵ میلیون نفر امسال در وضعیت تنش آبی قرار دارند.

او پیش از این نیز تاکید کرده بود که اگر الگوی مصرف آب در کشور اصلاح نشود، با محدودیت هایی از قبیل قطع برق، جیره‌بندی آب و نظایر آن مواجه خواهند شد.

بنابر گزارش و تحقیق نهادها و شخصیت های بین المللی، مسئله کم‌آبی در ایران امروز از مهم‌ترین چالش‌های کشور است.

در این میان مناطقی مانند استان اصفهان یا سیستان و بلوچستان شرایط دشوارتری را سپری می‌کنند چنان که یکی از نمایندگان مجلس هشدار داده کمبود آب در سیستان ‌و بلوچستان امنیت ملی را تهدید می‌کند.

گزارش شده که پنج میلیون نفر در استان اصفهان از مردادماه دیگر آب آشامیدنی در اختیار نخواهند داشت.

با توجه به اینکه سه چهارم ایران در نواحی کاملا خشک قرار گرفته اند، کارشناسان محیط زیست از یک طرف به وضعیت اقلیمی ایران اشاره می کنند که در منطقه ای خشک و محروم از آب واقع شده و از طرف دیگر بی درایتی و سوء مدیریت را منشا اصلی تشدید خشکسالی و کمبود آب در ایران می دانند.

ممکن است شما دوست داشته باشید