نسرین ستوده: حکم محمد ثلاث برای ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه صادر شده است

۵۷

به دنبال تائید حکم سه بار قصاص و 74 ضربه شلاق محمد ثلاث، درویش گنابادی توسط دیوان عالی کشور، نسرین ستوده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری روز گذشته گفت این حکم برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه صادر شده است.

نسرین ستوده در اینباره با اشاره به اینکه مسئولیت رسیدگی به جزئیات پرونده های جنایی که برعهده دادگاه است پروسه ای زمان بر است می افزاید، حکم سه بار قصاص محمد ثلاث تنها پس از دو جلسه دادگاهی صادر وبه سرعت در دیوان عالی کشور بررسی و تأیید شده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حکومت ایران غالباَ از دستگاه های قضایی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می کند می گوید به نظر میرسد این حکم نیز با همین هدف صادر شده است.

دادگاه کیفری استان تهران پس از محاکمه محمد ثلاث درروز 28 اسفند ماه، او را به اتهام قتل عمدبه سه بار قصاص و 74 ضربه شلاق محکوم کرد .

این حکم چهارم اردیبهشت ماه سالجاری عیناَ در دیوان عالی کشور تائید شد.

محمد ثلاث متهم است در 30 بهمن ماه سال گذشته در جریان اعتراض دراویش گنابادی با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران رانده و سه نفر از آنها را کشته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید