دانشجوی مقیم لندن 50 روز است که دربازداشت بسرمی برد

۵۹

ارس امیری دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا که دراسفند ماه سال گذشته برای دیدار با مادر بزرگ بیمارش به ایران سفر کرده بود بازداشت شده است.

بستگان و دوستان خانم ارس امیری اطلاع داده اند که این دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا، ۵۰ روز پیش توسط وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده است.

بنابراین گزارشها وی دانشجوی مقطع کارشناسی و فلسفه هنر بوده و در اسفند ماه سال گذشته پس از سفر به ایران بازداشت شده و هم اکنون این دانشجو در بند 209 زندان اوین به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، زندانی است.

ارس امیری سی ودوساله قریب بە ده سال است که در لندن زندگی می کند.

این دانشجوی رشته ی فلسفه هنر به واسطه رشته اش با شورای فرهنگی بریتانیا نیز همکاری می کرده که از قرار معلوم تمام فعالیت هایش در تعامل و هماهنگی با وزارت ارشاد بوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید