بی توجهی مسئولین به سفره های خالی مردم با وجود 22 روز اعتصاب

۴۴

خواسته های بازاریان و کسبه کردستان با گذشت 22 روز از اعتصاب بازاریان بانه همچنان بی جواب مانده است. آخرین خبرها حاکیست برخی از بازاریان تصمیم گرفته اند فردا با مراجعه به اداره اصناف، پروانه کسب خود را بازپس دهند تا حداقل از ادامه پرداخت مالیات به دولت معاف شوند.

با گذشت 22 روز از اعتراضات و اعتصاب بازاریان و کسبه بانه و با وجودی که این طرح حتی مورد اعتراض جمعی از مقامات وابسته به حکومت قرار گرفته، تاکنون هیچ اقدام مثبتی از سوی مسئولین انجام نشده و مقامات تنها به دادن وعده هایی از قبیل ایجاد بازارچه های مرزی و دادن کارت رسمی پیله وری به کولبران واجد شرایط اکتفا کرده اند.

یکی از مغازه‌داران قدیمی بازار بانه به نام “عثمان” که کودکی‌اش را وسط بازار گذرانده‌ است با حسرت از رونقی میگوید که دیگر وجود ندارد.

او به خبرگزاری ایلنا گفته است: مردم به امید خرید اجناس ارزان، از همه نقاط ایران، حتی از دورترین شهرهای شرق کشور نیز به بانه می آیند. اما اگر قرار باشد جنس با تعرفه گمرکی بالا وارد بازار بانه شود، دیگر هیچ دلیلی ندارد که مشتری به دنبال جنس ارزان این همه راه را تا بانه طی کند.

در این زمینه کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد و توسعه نیز گفته است: در اقتصادی که صنایع، ورشکسته و فلج شده اند، قاچاق کالا به داخل کشور اجتناب ناپذیرخواهد بود و اگر قصد مسئولین، مبارزه با قاچاق کالاست چرا قاچاق کلان از جمله قاچاق اتومبیلهای لوکس که از طریق بنادر کشور انجام میشود را متوقف نمیکنند؟

در همین رابطه، ده تن از نمایندگان کردستان در مجلس ایران طی نامه ای به دولت، وضعیت را بحرانی دانسته و خواستار لغو محدودیتهای اعمال شده بر فعالیت تجاری مرزنشینان شدند. امام جمعه بانه نیز به این طرح اعتراض کرده و وخواهان بازشدن مرزها شده است.

بسته شدن گذرگاههای مرزی در حالی بوده که برای اشتغال ده ها هزار کولبر و کاسبکار بومی هیچگونه تدبیری دیده نشده است، همان شهروندانی که به دلیل بی کفایتی و ناتوانی حکومت در ایجاد اشتغال، به ناچار برای گذران زندگی و تامین حداقل مایحتاج خانواده های خود به کار طاقت فرسای کولبری روی برده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید