سە فعال کارگری زندانی، امروز از زندان مرکزی سنە آزاد شدند

۳۹

بازداشت،حبس و فشار بر جامعە کارگری ایران همچنان ادامە دارد، محمود صالحی اعلام کردە فعالین کارگری در سلول های انفرادی نگهداری میشوند.

محمود صالحی فعال کارگری کرد، در صفحە فیسبوک خود اعلام کردە کە سە فعال کارگری، امیر شهابی و یدالله صمدی کە در روز جهانی کارگر، و همچنین آرمین شریفی کە در روز 17 اردیبهشت ‌ماه به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدە بودند، در تمام این مدت در سلول انفرادی نگهداری شده بودند.

بر اساس آخرین گزارشها این سە فعال کارگری حوالی ظهر امروز از زندان مرکزی سنه آزاد شدند و مورد استقبال اعضای خانواده، فعالان کارگری و مردم آزادیخواه قرار گرفتند.

برخودهای امنیتی با فعالین کارگری طی سالیان گذشتە روندی صعودی بە خود گرفتە، تا جایی کە برخوردهای رژیم ایران با فعالین کارگری، انتقادِ سازمانهای حقوق بشری و اتحادیە های کارگری بین المللی را نیز بر انگیختە.

ممکن است شما دوست داشته باشید