کشتە و زخمی شدن نە نظامی ارتش ترکیە در جنوب کردستان

۴۳

در عملیات روز گذشته ِ گریلاهای نیروی مدافع خلق علیه نظامیان اشغالگر ترکیە در تپه للیکان واقع در جنوب کردستان چهار نظامی کشتە و پنج تن دیگر زخمی شدند.

نظامیان ارتش ترکیە در اقلیم کردستان روزانە متحمل شکستهای سنگینی می شوند.

بنابه گزارش منابع محلی در منطقه برادوست، در جریان عملیات روز گذشتە گریلاهای ه.پ.گ علیه نظامیان ترکیە شماری از نظامیان دشمن از پای در آمدند.

بر اساس گزارشها بعد از ظهر روز گذشته چهار نظامی ترکیە توسط گریلاها از پای در آمدە و پنج ارتشی نیز زخمی شدند.
اجساد کشتە و مجروحان بامداد امروز توسط هیلکوپترهای جنگی ترکیە از محل درگیری خارج شدند.

ه.پ.گ در رابطه با عملیات گریلاهایش تاکنون اطلاعیه‌ای منتشر نکرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید