آتش سوزی گسترده در تالاب هورالعظیم

۱۳۲

معاون محیط زیست استان خوزستان گفته آتش سوزی در تالاب هورالعظیم از شب گذشته آغاز شده و هم اکنون آتش در حال پیشروی در تالاب است.

بە گفتە سید عادل مولا، معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، این آتش سوزی چهارمین مورد در تابستان امسال در این تالاب است که در شمال هورالعظیم، نزدیک مرز ایران و عراق اتفاق افتاده است.

او افزود، دود غلیظ ناشی از این حریق تا شعاع چند کیلومتری نفوذ کرده و برای ساکنان شهرهای هویزه، سوسنگرد، رفیع و همچنین روستاهای اطراف مشکل ساز شده است.

معاون محیط زیست خوزستان به نبود امکانات کافی برای خاموش کردن آتش، تالابی بودن زمین و نبود امکان تردد و همچنین وزش بادهای موسمی شرقی اشاره کرده که بر شدت آتش افزوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید