موج گرما جان 33 تن در استان کبک کانادا را گرفت

۱۹۷

افزایش بی سابقه دما در استان کبک کانادا کە از جمعە گذشتە شروع شد، با رسیدن بە 35 درجە سانتیگراد جان 33 را گرفت.

منابع درمانی کانادا بیشترین آمار قربانیان را افراد بین ۵۰ تا ۸۰ اعلام کردەاند. متوسط دمای هوا در کبک در این وقت از سال ۲۵ درجه سانتیگراد است.

تقریبا نیمی از جان باختگان گرمازدگی از ساکنین مونترال یکی از پرجـعیت ترین شهرهای کانادا هستند.

مقام های بهداشتی از شهروندان خواسته اند تا در خیابان ها در سایه تردد کنند و به اندازه کافی آب بنوشند.

شهرداری مونترال هم استخرها و تالارهای اجتماعات مجهز به وسایل سرمایش را در اختیار عموم قرار دادە.

ممکن است شما دوست داشته باشید