جوتیار پیشوا: حکومت ایران مسئول بحران‌های محیط زیستی است

۱۸۷

جوتیار پیشوا، عضو کمیته محیط زیست جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان در مصاحبه ای با خبرگزاری روژنیوز به وضعیت محیط زیست ایران پرداخته و حکومت این کشور را مسئول ویرانی آن می داند. او می گوید یکی از هدف‌های کودار حفاظت از محیط زیست است.

جوتیار پیشوا با تصریح آنکه بحران محیط زیست یکی از بحران‌های ناشی از سیاست‌های حکومت ایران است، به بدتر شدن وضعیت به مرور زمان اشاره کرده و می گوید حکومت ایران در راستای نظامی گری در کردستان حتی جنگل‌های منطقه را عمدا به آتش می کشد و فعالین محیط زیست را بازداشت می کند.

عضو کمیته محیط زیست کودار با اعلام آنکه نمی توان انتظاری از جمهوری اسلامی برای حل مسائل داشت می گوید خلق‌های آزادیخواه ایران باید گام‌های جدی برای چارەیابی مسائل بردارند و از طبیعت و سرزمین خود حفاظت کنند.

او بر مسئولیت پذیری شهروندان در قبال محیط زیست و استفاده درست از آن تأکید دارد و اضافه می کند که مردم اگر دست به دست یکدیگر دهند می توانند جلوی تخریب هرچه بیشتر محیط زیست توسط حکومت را بگیرند.

جوتیار پیشوا حفاظت از محیط زیست را یکی از دغدغه های کودار می داند و در رابطه با نقشه‌ راه پیشنهادی آن برای آینده ایران می گوید پس از ارائه پروژه چارەیابی، شاهد تعامل مثبت حکومت ایران نبوده اند.

او از جمله به بازداشت سه فعال محیط زیست به اسامی “آزاد روحی”، “لایق احمدی” و “فاروق احمدزاده” و ترور اقبال مرادی فعال حقوق بشر ساکن اقلیم کردستان اشاره می کند و می گوید رفتار کنونی جمهوری اسلامی هیچ نتیجه ای به جز تعمیق بحران ها در پی نخواهد داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید