فاضلاب دهها روستا وارد سدهای تامین آب شرب سنە و بانه می شوند

۱۴۱

بە دنبال شهرهای جنوبی کشور، بحران آب آلودە شهر سنە در شرق کردستان را نیز در بر گرفت. معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست منطقه می گوید فاضلاب دهها روستا وارد سدهای تامین آب شرب 2 شهر سنە و بانه می شود.

اقبال حمیدی معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان سنە به خبرگزاری ایلنا گفته فاضلاب 54 روستا به صورت مستقیم و غیر مستقیم وارد سدهای تامین آب شرب 2 شهر سنە و بانه می شود.

او همچنین افزود 6 ماه است که مکانی برای ساخت تصفیه خانه فاضلاب در نظر گرفته شده اما به دلیل کمبوداعتبار عملیات ساخت آغاز نشده است.

در رابطه با کیفیت آب، تصاویر ارسالی از سنە که متعلق به امروز است نشان از آن دارد کە آب لولە کشی در این شهر قابل شرب نیست.

ممکن است شما دوست داشته باشید