جنگل‌های درسیم در پی عملیات ارتش می سوزند

۱۳۴

جنگل‌های درسیم در شمال کردستان برای چندمین روز متوالی دارند در آتش می سوزند.

مناطق جنگلی درسیم بار دیگر به آتش کشیده شده اند. آتش‌سوزی در مناطق عملیات ارتش ترکیه است و هرگونه تردد در آن ممنوع اعلام شده.

گونر یانلچ عضو سازمان محیط زیستی مزوپوتامیا می گوید آتش سوزی در جنگل‌ها در پی حملات هوایی ارتش و در ادامه سیاست تخلیه انسانی در منطقه بوده است.

به گفتەی او آتش سوزی در ارتفاعات خوزات از سیزده روز پیش آغاز شده و تاکنون خسارات جدی به جنگل‌ زده است.

او می گوید در پی اعتراضات به ادامه آتش‌سوزی، استانداری درسیم چنین حادثەای را به کلی کتمان کرده است.

هیئت نمایندگان حزب دمکراتیك خلق‌ها نیز هیئتی را به منطقه اعزام کرده که از بین رفتن دستکم هزار هکتار جنگل را تأئید می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید