برگزاری عید قربان بر مزار شهیدان روژاوا

۱۶۳

امروز ساکنان روژاوا و شمال سوریه بە مناسبت عید قربان به آرامگاه شهیدان راه آزادی رفتند و از مزار جانباختگان دیدار بە عمل آوردند.

دهها هزار نفر از ساکنان مناطق جزیر و فرات در نخستین ساعات عید قربان آرامگاە شهیدن رفتند و مزار جانباختگان را گل‌افشانی کردند.

نیروهای سوریە دمکراتیک، آسایش و مسئولین خودمدیریتی دمکراتیک در زیارت از آرامگاه شهیدان اهالی مناطق جزیر و فرات را همراهی کردند.

در کانتونهای‌ قامشلو و حسکه نیز مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ از خانواده شهیدان در آرامگاه جانباختگان استقبال کردند و عید قربان را به آنان تبریک گفتند.

در کانتون‌های گرسپی و کوبانی هم مراسم‌های باشکوهی برگزار شد و دهها هزار نفر از خانوادە شهیدان همراه با مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ از آرامگاە شهیدان دیدار کردند.

در شهرهای منبج و طبقا نیز عید قربان همانند سایر مناطق شمال سوریە و روژاوا در در آرامگاه شهدای راه آزادی جشن گرفتە شد.

ساکنان رقا نیز از اوایل صبح امروز بر سر مزار عزیزان جانباختە خود رفتند.

لازم بە ذکر است کە شب گذشته ساکنان شهرها و شهرکهای روژاوا با روشن کردن شمع بر مزار شهیدان یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

ممکن است شما دوست داشته باشید