وزارت دادگستری آمریکا دو نفر را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد

۱۳۷

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد, دو نفر را به اتهام جاسوسی برای حکومت ایران دستگیر کرده است.

بە گزارش رسانەهای خارجی، دو ایرانی آمریکایی تبار به نام های احمدرضا محمدی دوستدار ۳۸ ساله، و مجید قربانی ۵۹ ساله دو شهروند ایرانی مقیم کالیفرنیا از یازده روز پیش به اتهام فعالیت جاسوسی برای ایران بازداشت شده اند.

در دادخواستی که برای این دو نفر تنظیم شده آمده است: احمد رضا محمدی دوستدار به قصد جمع آوری اطلاعات از مراکز مرتبط با اسرائیل، یهودیان و سازمان مجاهدین خلق از ایران به آمریکا آمده است.

مجید قربانی نیز در تجمع سازمان مجاهدین که ماه مه امسال در واشینگتن برگزار شده شرکت و اقدام به عکسبرداری کرده است.

احمد رضا دوستدار با قربانی در لس آنجلس دیدار کردە و در ازای دریافت 28 قطعه عکس مبلغ دو هزار دلار به وی پرداخت کرده است.

در کیفر خواست وزارت دادگستری آمریکا تاکید شده این دو نفر آگاهانه در آمریکا برای ایران در حال جاسوسی بودەاند.

ممکن است شما دوست داشته باشید