یک زن و یک کودک قربانی انفجار در رقا

۱۲۵

خبرها حاکی از انفجار یک قبضە مین بجا ماندە از دوران داعش در شهر رقا است.

ساعت 20 شب گذشتە یک قبضە مین بە جا ماندە از دوران داعش در نزدیکی پارک البیاد شهر رقا منفجر شد.

در جریان این انفجار یک زن و کودک بە سختی مجروح شدند.

این انفجار در زمان عبور نیروهای امنیت داخلی از این شهر بە وقوع پیوست.

پس از آزدسازی شهر رقا از چنگ تبهکاران داعش نیروهای ویژە مین روبی وابستە بە ق.س.د اکسازی شهر از وجود مین های کاشتە شدە توسط داعش را در سطح شهر آغاز کردند و تلاشها در این زمینە همچنان ادامە دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید