سزایی تمللی خواستار رفع انزوای امرالی و نجات جنگل‌های درسیم شد

۱۵۵

سزایی تمللی، ریاست مشترک حزب دمکراتیك خلق‌ها که به شهر رحا در شمال کردستان رفته بود طی سخنرانی در یک مراسم گفت تا زمانی که به منزوی‌سازی اوجالان در زندان امرالی پایان داده نشود، اعیاد به خیر و خوشی برگزار نخواهند شد. او همچنین جلوگیری حزب حاکم ترکیه از اطفای حریق در جنگل‌های درسیم را خصمانه خواند.

سزایی تمللی، ریاست مشترک حزب دمکراتیك خلق‌ها که در جشن عید قربان در شهر رحا شرکت کرده بود به دو زبان کردی و ترکی این روز را تبریک گفت اما یادآور شد که دردهای کشور روز به روز سنگین تر می شود.

او با اعلام آنکه سهم سنگینی از درد نصیب رحا شده است گفت: شاید نمی بایست که در یک جشن در مورد دردها صحبت کرد چون اعیاد موعد خوشی و امیداری‌ها هستند. اما ترکیه اکنون در انزوا قرار دارد و نمی شود که عید را با خیر و خوشی برگزار کرد. از روزی که اوجالان در زندان امرالی در حصر فشرده قرار گرفت، انسان‌ها ما از یکدیگر جدا شده و در برابر یکدیگر قرار گرفته اند. انزوای حاکم بر امرالی باید هرچه زودتر برچیده شود تا خانواده و وکلای آقای اوجالان بتوانند با او ملاقات کنند.

سزایی تمللی از سویی به آتش‌سوزی در جنگل‌های درسیم اشاره کرد و گفت آتشی که چند هفته است زبانه می کشد بطور عامدانه خاموش نشده و اقدامی در این راستا صورت نمی گیرد.

او با بیان آنکه هلی کوپترها و هواپیماها برای اطفای حریق در مناطق دیگر به پرواز درمی آیند گفت وزیر کشور در تماس تلفنی قول داده بود برای خاموش کردن آتشسوزی درسیم اقدامی انجام شود اما هیچ اقدامی انجام نداد. اینکه جلوی ادامه آتشسوزی را نمی گیرند ناشی از یک تصمیم سیاسی است. هواپیماهایی که با مالیات مردم خریدەاند برای اطفای حریق در برخی مناطق مورد استفاده قرار نمی گیرند. نواحی پاسور، جودی و درسیم در آتش می سوزند و عدم جلوگیری از آن اقدامی خصمانه است. بدون خاموش کردن این آتشی که در میان ما وجود دارد صلحی برقرار نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید