نمایندگان دربند ه.د.پ: دیوار فاشیسم در ترکیه فرو می ریزد

۱۳۶

گروهی از نمایندگان دربند حزب دمکراتیك خلق‌ها طی پیامی از زندان با اشاره به دیکتاتوری حاکم بر ترکیه نوشته اند که این دیوار فرو خواهد ریخت.

صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ روسای سابق ه.د.پ و جمعی از نمایندگان این حزب در زندان‌های ترکیه پیامی به مناسبت عید قربان منتشر کرده اند که در روزنامه “ینی یاشام” به چاپ رسد.

در این نامه بر حق یکایک شهروندان برای زندگی با زبان و فرهنگ خود تأکید شده است.

نمایندگان ه.د.پ می گویند عید آن روزی خواهد بود که صلح میان خلق‌ها و آزادی و برابری تأمین شده باشد.

آنها نوشته اند هرچند در زندان هستند اما دیوارهای بلند نمی توانند جلوی عزم و احساسشان را بگیرند.

نمایندگان زندانی ه.د.پ تأکید کرده اند فاشیسم اکنون ترکیه را به یک زندان بزرگ بدل کرده اما این دیوار سرانجام فرو می ریزد.

ممکن است شما دوست داشته باشید