بی خبری و تداوم بازداشت صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت در زندان اوین

۱۴

در پی افزایش فشارها بر زندانیان در ایران و شرق کردستان، دو زوج سیاسی در بی خبری و تداوم بازداشت در زندان اوین بسر میبرند.

با گذشت 26 روز از بازداشت صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت که توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران در تهران بازداشت شده اند تاکنون خبری از وضعیت و دلایل بازداشت آنها در دست نیست.

صدیقه مرادی و مهدی خواص نیز از زندانیان سیاسی سابق که پیشتر به اتهامات همچون محارب و ارتباط با گروه های معاند محکوم و سالها در زندان را بسر برده اند همچنین دختر نوجوان این زوج پس از بازداشت آنها بدون سرپرست مانده است.ممکن است شما دوست داشته باشید