کنفدرالیسم جوامع کردستان: باید سوم آگوست به عنوان روز جهانی نسل‌کشی زنان نامگذاری شود

۲۰

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان طی بیانیەای بە مناسبت ٥ مین سالگرد نسل کشی شنگال اعلام کرد باید سوم آگوست به عنوان روز جهانی نسل‌کشی زنان نامگذاری شود.

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن نسل کسی اعلام کرد: حملە در ٣ اگوست سال ٢٠١۴ نشان داد که ایزدی به عنوان یکی از کهنترین ادیان تاریخی باید از این پس از یک موقعیت مستقل برخوردار گردد، جامعه ایزدی در مرحلە نخست در شنگال و در هر منطقه دیگری، باید در چارچوب حیاتی آزاد و مستقل بتواند خود را مدیریت نموده و حفاظت نماید، باید عراق، سازمان ملل متحد و نیروهای بین‌المللی بە گونەای عمل نمایند کە این منطقه و ایزدیان از چنین مدیریتی برخوردار گردند.

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک در ادامە تصریح کرد، تمامی جامعه بشری بعد از حمله ٣ اگوست سال در راستای تبدیل ایزیدخان به منطقه‌ای مستقل و آزاد مسئولیت دارد. که باید حمله داعش در ٣ اگوست سال ٢٠١۴ علیه ایزدیان از سوی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تمامی نهادهای بین‌المللی به عنوان نسل‌کشی شناخته شود.

ک.ج.ک در ادامە هشدار داد کە پیش از آنکه دیر شود باید دولت عراق موقعیت مستقل و آزاد ایزیددخان را در قانون اساسی تامین نماید.

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک افزود کە رهبر اوجالان دهها سال است به منظور برخورداری ایزدیان از حیاتی آزاد و دمکراتیک تلاش و مبارزه می‌نماید ، اگر وی قبل از حمله خواستار حفاظت و حراست از ایزدیان نشده بود، امکان ممانعت از این نسل‌کشی هرگز فراهم نمی‌شد .

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان در پایان خاطر نشان کرد: در پنجمین سالگرد نسل کشی ایزدی ها، به منظور تحقق آرزوها و حسرتهای زنان ایزدی و کسانی که طی این حملە زندگی خود را از دست دادند، ما بر اساس ذهنیت ملت دمکراتیک بر تلاش هایی بی وقفە خود در راه مبارزه برای کردستانی آزاد و خاورمیانه‌ی دمکراتیک پافشاری خواهیم کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید