افزایش نگرانی‌ها در خصوص وضعیت حسین کمانگر

۱۳

حسین کمانگر فعال مدنی کرد کە علیە فشارهای واردە در زندان دست بە اعتصاب غذا زدە بود ، در وضعیت نامعلومی بسر میبرد.

طی دو هفته گذشته خانواده حسین کمانگر بارها به دادگاه کامیاران و ستاد خبری اداره اطلاعات شهرهای کامیاران و سنە مراجعه کرده‌اند اما تاکنون موفق به کسب اطلاع دقیقی از وضعیت حسین نشده‌اند.

همچنین تلاش‌های خانواده برای معرفی وکیل تعیینی در این پرونده به دلیل مخالفت دادستانی کامیاران و اداره اطلاعات بی‌نتیجه بوده است.

حسین کمانگر در ۱۵ دی‌ ماه سال گذشته در جریان بازداشت گسترده فعالان محیط زیست و اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی در شهر کامیاران بازداشت شد. وی ٢٧ تیرماە گذشتە علیە اعترافات اجباری اعتصاب غذای خود را اعلام کردە بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید