اردوغان با لحنی تهدید آمیز از لشکرشی علیە شمال سوریە خبر داد

۱۴

رجب اردوغان رئیس جمهوری ترکیە روز گذشتە طی سخنرانی با لحنی تهدید آمیز از لشکرشی دولت ترکیە علیە شمال سوریە خبر داد.

اردوغان اعلام کرد کە بە زودی عملیات نظامی تازه‌ای علیه کردهای شمال سوریه و شرق رود فرات انجام خواهند داد.
وی مدعی شد کە این موضوع را با آمریکا و روسیه در میان گذاشته‌ایم.

همچنین روزنامه واشینگتن‌پست از تلاش ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از این عملیات خبر داده ‌است.

مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک دربارە تهدیدات دولت ترکیە علیە شمال و شرق سوریە گفتە بود:در صورت هر گونە حمله‌ای از جانب ترکیه، این درگیری‌ به نبردی بزرگ مبدل خواهند شد و ما از پیامدهای این حملە بە آمریکا و ‌فرانسه نیز اطلاع دادەایم .

وی تاکید کردە بود کە آمریکا و ائتلاف بین‌المللی متشکل از ۷۳ کشور، خواهان حملات ترکیە علیە شمال سوریە نیستند.

روابط ترکیە و آمریکا در هفته‌های گذشته پس از دریافت سامانه‌های اس-۴۰۰ روسیه از سوی ترکیه وارد تنش‌هایی تازەای شدە است.

ممکن است شما دوست داشته باشید