برهان کمانگر از فعالان مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

۵۱

در پی بازداشتها در ایران و شرق کردستان، برهان کمانگر فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی شهر کامیاران بازداشت شد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر شرق کردستان، امروز 15 برهان کمانگر خواهرزاده حسین کمانگر یکی از فعالان مدنی، از سوی نیروهای امنیتی در شهر کامیاران بازداشت شد.

گزارش ها حاکی است نیروهای امنیتی حسین کمانگر را برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار قرار داده اند.

گفتنیست نیروهای امنیتی رژیم ایران طی روزهای گذشته شمار زیادی از فعالان مدنی در شرق کردستان را با بهانەهای واهی بازداشت کرده اند.

بر اساس آمارجمعیت حقوق بشر کوردستان، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۲۴6 نفر در شرق کوردستان بازداشت شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید