زنان، پیشروان آینده، فعالان مدنی زن خواستار تدوین دوباره ی قانون اساسی شدند

۷۱

جمعی از فعالان مدنی زن، با انتشار نامه ای خواهان  گذار از جمهوری اسلامی و تدوین دوباره ی قانون اساسی ایران شدند.

روز گذشته در فضای مجازی نامه ای منتشر شد مبنی بر درخواست ۱۴ تن از زنان کنشگر مدنی جامعه ایران برای عبور از جمهوری اسلامی ، بازنویسی قانون اساسی و قوانین زن ستیزانه ای که نابرابری و مشکلات زنان در ایران را به همراه داشته

در این نامه ، فعالین مدنی زن، قوانین مصوب جمهوری اسلامی را آپارتاید جنسی حاصل از نگاه مردسالارانه نظام فقاهتیی دانستە که جامعه امروز ایران آن را بر نمیتابد و بر علیه این نظام ضد زن به پا خواهد خواست.

زنان کنشگر در پایان نامە خود تصریح کردند ما 14 تن از فعالان حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم

شایان ذکر است خرداد ماه گذشته نیز  ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار نامەای خطاب به سیدعلی خامنه‌ای، خواستار استعفای او و تغییر قانون اساسی ایران شدند که به زعم آنها مجلسی فرمایشی، دولتی بی اختیار و قوه قضائیه‌ای غیرمستقل ایجاد کرده است.​

در انتها با گریزی بە تعریف ماکس وبر یکی از معماران دانش اجتماعی در رابطە با جامعه در حال گذار خواهیم پرداخت کە میگوید، جوامعی که دارای  گسستگی های فراوان  میان واقعیت های زندگی سیاسی، اجتماعی مردم  و پاسخ های فکری حاکم بر جامعه مواجە باشند، نهایتا چهارچوب فکری حاکم بر جامعه ناتوان از تبیین واقعیت ها برای تامین نیازهای روز آن جامعه بودە که منجر به بروز بحران معنا در آن جامعه خواهد شد.

حال فعالین مدنی در ایران نیز برای برون رفت از این گسستگی نیاز به تدوین دوباره قانون اساسی را احساس میکنند، تدوینی که لاجرم به عبور از جمهوری اسلامی منتج خواهد شد.

شهلا انتصاری

نصرت بهشتی

فرشته تصویبی

پروا (سکینه) پاچیده

گیتی پورفاضل

عزت جوادی‌حصار

زهرا جمالی

شهلا جهان‌بین

فاطمه سپهری

مریم سلیمانی 

سوسن طاهرخانی

فرنگیسِ مظلوم

نرگس منصوری

کیمیا نوروزی‌صابر

ممکن است شما دوست داشته باشید