وزیر دفاع بریتانیا: بە ائتلاف دریایی آمریکا میپیوندیم

۷۷

در حالی کە فرانسە و آلمان درخواست امریکا برای پیوستن بە ائتلاف دریایی در خلیج فارس و تنگە هرمز را رد کردند، بریتانیا برای پیوستن بە ائتلاف امریکایی اعلام آمادگی کرد.

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا با اعلام آنکە کشورش در صدد است، کە از ناوگان دریایی خود در مقابل تهدیدهای غیر قانونی محافظت کند، از پیوستن لندن بە ائتلاف جدید امنیت دریایی در خلیج فارس خبر داد.

او همچنین افزود، کە بریتانیا بە کار در کنار ایالات متحدە امریکا و دیگران برای دستیابی بە راە حلی بین المللی در تنگە هرمز ادامە خواهد داد.

در مقابل وزارت دفاع ایالات متحدە امریکا از تصمیم لندن برای پیوستن بە ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس استقبال کرد.


اعلام موضع بریتانیا بە جهت پیوستن بە این ائتلاف در حالی مطرح میشود کە مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای متعاقد کردن دیگر شرکای واشنگتن برای پیوستن بە این طرح، عازم کشورهای آسیا و اقیانوسیە شدەاند.


وزیر امور خارجە امریکا، در راستای این طرح تا کنون بە کشورهای آلمان، فرانسە، بریتانیا، ژاپن، کرە جنوبی و استرالیا سفر کردە، اما شواهد حکایت از عدم موفقیت کامل امریکائیها برای متقاعد کردن تمامی شرکای نزدیک خود بە جهت شرکت در این ائتلاف دریایی دارد.


رسانەهای داخلی ژاپن بە نقل از منابع دولتی، خبر از پاسخ نا امید کنندە این کشور بە درخواست کاخ سفید خبر دادەاند، بە شکلی کە یک منابع دولتی بە منبع خبری ژاپن گفتە، کە توکیو ناوهای خود را برای مشارکت در ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا به خلیج فارس اعزام نخواهد کرد.

همچنین روز گذشتە هایکو ماس وزیر خارجە آلمان با اعلام آنکە، مدتی است کشورش همراە با فرانسە و بریتانیا برای چگونگی این ماموریت در حال بحث و رایزنی است افزود، بریتانیا قصد دارد کە بە طرح امریکا بپیوندد اما پاریس و برلین این کار را انجام نخوهند داد.

فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه نیز طی اظهاراتی مشابە با مقامات آلمانی اعلام کرد، کشورش بە همراە آلمان و بریتانیا، بدونە آنکە امکانات نظامی جدیدی بە منطقە بفرستند امکاناتشان را برای حفاظت از اطلاعات و تقویت امنیت دریایی شناورهای خود در خلیج فارس با یکدیگر هماهنگ می‌کنند.

بە دنبال بالا گرفتن تنشها در خلیج فارس و تنگە هرمز و اتفاقات متعاقب آن، آنچە بیش از همە نظرها را بە خود جلب میکند عدم تمایل اروپایی ها برای شرکت در ائتلاف بە رهبری امریکا و از آن مهمتر سایە افکندن جنگی مهیب در خاورمیانە است، کە در صورت وقوع احتمال دارد، کە شعلەهای ویرانگر این جنگ ورای ایران، کشورهای عراق، سوریە، لبنان و حتی حاشیە خلیج فارس را نیز دربر بگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید