انتقال محمولە نفتکش ایرانی بە سوریە واکنش تند جهانی را برانگیخت

۶

وزارت خارجە بریتانیا ضمن محکوم کردن انتقال محمولە نفتی کشتی آدریان دریای 1 بە سوریە، و نقض تضمین ارائە شدە، سفیر ایران در لندن را احضار کرد. وزیر اعظم دولت جبل‌الطارق نیز در واکنش بە این اقدام اعلام کرد، تضمین‌های دولت ایران هیچ‌ ارزشی ندارد.

وزارت خارجە بریتانیا روز گذشتە با صدور بیانیەای از انتقال محمولە نفتی کشتی آدریان دریا بە سوریە و زیرپا گذاشتن تضمن های ارائە شدە از سوی رژیم ایران انتقاد کرد.

در بیانیه‌ای که وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرد آمده: حالا روشن است که ایران تضمین‌ها را نقض کرده و این نفت به سوریه و رژیم قاتلش منتقل شده است.

این بیانیە در ادامە با اعلام آنکە فروش نفت به رژیم بی‌رحم اسد، بخشی از الگوی رفتاری ایران است که برای اخلال در امنیت منطقه طراحی شده تصریح میکند، این رفتار همچنین شامل تامین غیرقانونی سلاح به حوثی‌ها در یمن، حمایت از تروریست‌های حزب‌الله و در نمونه اخیر تلاش برای ربودن نفتکش‌های تجاری عبوری از خلیج فارس است.

وزارت خارجە بریتانیا ضمن اعلام آنکە رژیم ایران بە دولت جبل الطارق تضمین داد بود کە محمولە ابرنفکش آدریان 1 به کشورهای تحت تحریم اتحادیه اروپا منتقل نمی‌شود، این اقدام رژیم ایران را نقض “غیرقابل قبول” عرف بین‌المللی دانستە و تاکید کردە موضوع را طی ماه جاری در سازمان ملل مطرح خواهد کرد.

همچنین دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، در اعتراض بە این اقدام رژیم ایران حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن را احضار کردە.

اخیرا مقامات رژیم ایران بدونە اشارە بە مکان دقیق تخلیە اعلام کردند کە ابر نفتکش آدریان دریای 1 محمولە خود را در یکی از بنادر مدیترانە تخلیە کردە است.

از دیگر سو وزیر اعظم دولت جبل الطارق در واکنش بە این اقدام ایران گفتە: تخلیه محموله نفتکش آدریان دریا 1 در بنادر سوریه گویای آن است کە تضمین های دولت ایران هیچ ارزشی ندارند.

حدود 45 روز پیش نیروی دریایی بریتانیا و پلیس جبل‌الطارق بە دلیل نقض تحریمهای اتحادیە اروپا برای ارسال سوخت بە دولت جنایتکار بشار اسد، این نفتکش ایرانی را توقیف کردند، اما پس مدتی و ارائە تضمین هایی از سوی رژیم ایران بە جهت عدم انتقال این محمولە نفتی بە سوریە این کشتی آزاد شد.

شرکت اطلاعات انرژی و ردیاب نفتکش کپلر، نیز امروز با رایو فردا اعلام کرد، میزان ذخیرە نفت بی‌مشتری ایران در پایان ماه گذشته میلادی، به عدد بی‌سابقه 120 میلیون بشکه رسید.

ممکن است شما دوست داشته باشید