دانشگاه علوم پزشکی خراسان: برخی خانوادەها کودکان خود را معتاد میکنند

۸

رییس مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، میگوید، بعضی خانواده‌ها برای حمل موادمخدر، کودکان خود را معتاد می‌کنند.

کاوه حجت، رییس مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، طی گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، اعلام کرد برخی خانواده‌ها در این استان از مادە مخدر تریاک به عنوان نوشدارو برای کودکان استفاده کردە و برخی دیگر نیز کودکان خود را برای حمل و توزیع مواد مخدر، معتاد می‌کنند.

کاوه حجت، با بیان اینکە، معضل اعتیاد کودکان در این استان به یک دغدغه تبدیل شده تصریح کرد، دانشگاه علوم پزشکی استان موفق به ایجاد مرکز ترک اعتیاد برای سنین پائین با ظرفیت 17 تخت برای کودکان و نوجوانان شده که آماده افتتاح است.

ممکن است شما دوست داشته باشید