پیروان ادیانی به جز ادیان رسمی کشور از تحصیل در مدارس محروم میشوند

۶

وزیر آموزش و پرورش رژیم ایران در جلسه هیئت وزیران از ممنوعیت تحصیل پیروان ادیان دیگری به جز ادیان رسمی کشور صحبت کرد.

محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش رژیم ایران از ممنوعیت تحصیل دانش‌آموزانی که پیرو ادیان دیگری به‌ جز ادیان بە رسمیت شناختە شدە در ایران هستند سخن گفت.

به گزارش منابع حقوق بشری ۵۸ دانش آموز بهائی در سال ۹۷ از ادامه تحصیل محروم شده اند.

این اولین بار نیست دانش‌آموزان و دانشجویان اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران از تحصیل باز می مانند.

اقلیت های مذهبی در ایران همواره با تبعیض از سوی رژیم ایران از جمله محرومت از تحصیلات دانشگاهی رو به رو هستند. و در این رابطه گزارش‌های زیادی از اخراج دانش‌آموزان بهائی از مدارس و آزار و اذیت آنها انتشار یافته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید